Benvingut al Simulador de conflictes d'interès Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

Iniciar el simulador

Anònim

No guardem cap dada, és totalment anònim.

No vinculant

És orientatiu i haurà de consultar qualsevol situació que li generi dubtes.

No eximent

Haurà evitar els conflictes d'interès i sol·licitar les compatibilitats necessàries.

Consulteu-nos

Pot consultar qualsevol dubte addicional en info@oaib.es

La OAIB

La LLEI 16/2016, de 9 de desembre, de Parlament de les Illes Balears crea l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (Oficina d'ara endavant), entitat que depèn orgànicament de el Parlament de les Illes Balears i exerceix les seves funcions amb plena independència, sotmesa únicament a l'ordenament jurídic, i té com a objectiu prevenir i investigar possibles casos d'ús o de destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit, derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús particular d'informacions derivades de les funcions pròpies de el personal al servei de el sector públic.

Així, l'Oficina té com a finalitats principals fomentar els valors i els principis d'ètica pública i d'integritat; dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen la seva llei de creació i altres lleis; i prevenir i investigar activitats que resultin contràries a això.

Sobre el simulador

Inicieu el Simulador

Simulador de Conflictes d'interès i incompatibilitats

Anar al Simulador