Simulador de Conflictes d'Interès

← Tornar al principi

Actuen com a interessades, persones amb les que tinc un vincle matrimonial o situació de fet assimilable

Actuen com a interessades, persones amb les que tinc un parentiu de consanguinitat dins el quart grau o d'afinitat dins el segon grau.

Actuen com a interessades societats o un altre tipus d'entitats

Tinc amb l'interessat amistat íntima o enemistat manifesta

Tinc amb l'interessat una qüestió litigiosa pendent

Cap de les anteriors.

©2018 Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears | Inici | contacte | Avís Legal