Simulador de Conflictes d'Interès

← Tornar al principi

Sóc personal a el servei d'un òrgan de contractació

Sóc membre d'una mesa de contractació

Formo part d'un comitè d'experts o d'organismes tècnics especialitzats per a l'aplicació de criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor

Sóc o formo part d'un òrgan de contractació

He estat designat responsable d'un contracte públic

©2018 Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears | Inici | contacte | Avís Legal