Simulador de Conflictes d'Interès

← Tornar al principi

Activitats de producció i creació literària, artística, científica o tècnica i les publicacions derivades de les mateixes

Activitats ocasionals de caràcter cultural, científic o docent (p.ex. la impartició de classes en escoles oficials d'administració pública)

Cap de les anteriors

©2018 Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears | Inici | contacte | Avís Legal