Simulador de Conflictes d'Interès

← Tornar al principi

La decisió que s'adopti afecta persones amb les que tinc un vincle matrimonial o situació de fet assimilable

La decisió que s'adopti afecta persones amb les que tinc un parentiu de consanguinitat dins el quart grau o d'afinitat dins el segon grau.

La decisió que s'adopti afecta societats o entitats administrades o assessorades per determinades persones

La decisió que s'adopti afecta una persona amb la qual tinc una qüestió litigiosa pendent o mantinc amistat íntima o enemistat manifesta

La decisió que s'adopti afecta meus interessos propis d'alguna altra manera

Es tracta d'expedients en el despatx dels intervenir amb anterioritat al meu nomenament

Es tracta d'expedients que interessen a empreses, societats o entitats en la direcció, assessorament o administració vaig intervenir d'alguna manera

Cap de les anteriors

©2018 Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears | Inici | contacte | Avís Legal