Simulador de Conflictes d'Interès

← Tornar al principi

L'empresa o societat participada té contractes, concerts o convenis, econòmics o de qualsevol altra naturalesa, amb la CAIB o entitats vinculades o dependents de la mateixa

L'empresa o societat participada és concessionària o contractista d'obres, serveis o subministraments de qualsevol altra administració / entitat pública diferent de la CAIB i entitats vinculades

Cap de les anteriors

©2018 Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears | Inici | contacte | Avís Legal