Simulador de Conflictes d'Interès

← Tornar al principi

Realitzo activitats privades directament relacionades amb les funcions o competències de l'càrrec o lloc en el qual vaig cessar

Realitzo activitats privades relacionades amb procediments sobre els quals vaig dictar resolució quan era alt càrrec

Vaig a subscriure contractes d'assistència tècnica, de servei o similars amb l'Administració de la Comunitat Autònoma

Realitzo activitats privades d'un altre tipus

©2018 Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears | Inici | contacte | Avís Legal